این شرکت ارائه دهنده تمامی راه‌کارهای ایمنی و حریق می‌باشد. براساس نیازهای پروژه تعدادی از سیستم‌های مورد نیاز به صورت زیر می‌باشد:

  • پوشش مقاوم در برابر حریق
  • سیستم اعلام حریق (آدرس پذیر و کانونشنال)
  • سیستم اطفاء حریق (پایه آب، آیروسل و …)
  • استراتژی حریق
  • و موارد دیگر

این شرکت با استفاده از کارکنان خبره و براساس آخرین قوانین NFPA و EN54، بهترین راهکار و مشاوره را ارائه می‌دهد.