این شرکت با تجربه خود، می تواند شما را با استفاده از آخرین استانداردها و تکنولوژی طراحی سیستم‌های برقی شما را انجام داده و همچنین با مهندسین مجرب، پروژه شما را به بهترین نحو پیش ببرد.

این سیستم‌ها شامل زیر مجموعه زیر می‌باشد:

  • سیستم‌ پریز برق
  • سیستم روشنایی
  • سیستم زمین (ارت)
  • طراحی تابلو برق